PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lineární algebra III - NMAI072
Anglický název: Linear algebra III
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: IUUK (29.04.2013)
Pokračování výuky lineární algebry zaměřené na hlubší výsledky a složitější aplikace. Předpokládají se znalosti z předmětů lineární algebra I a II.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (04.02.2019)
  • J. W. Demmel - Applied Numerical Linear Algebra
  • G. Strang - Linear Algebra and Its Applications
  • G. Strang - Linear Algebra and Learning from Data
  • L. Motl, M. Zahradník - Pěstujeme lineární algebru
  • J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody
  • R.J. Lipton, K.W. Regan - Quantum Algorithms via Linear Algebra: A Primer

Doprovodný text:

https://kam.mff.cuni.cz/~hladik/LA3/text_la3.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (04.02.2019)

Budou probírané oblasti, které mají význam v informatice a lineární algebra v nich hraje důležitou úlohu.

1.) Opakování linearní algebry I a II

2.) Fourierova analýza

3.) Kvantové počítání

4.) Statistika a machine learning

5.) Numerická lineární algebra

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK