PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematická analýza III - NMAI056
Anglický název: Mathematical Analysis III
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMAI054
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)
Pokračování kurzu matematické analýzy pro studenty informatiky pokrývající teorii metrických prostorů, řad funkcí a základy komplexní analýzy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Honzík, Ph.D. (17.09.2018)

Nutnou podmínkou účasti u zkoušky je zápočet, který uděluje cvičící. Zápočet je je udělen

za úspěšné složení testů a za docházku. Vzhledem k povaze kontroly studia tohoto předmětu se zápočet opakovat nedá.

Zkouška má písemnou a ústní část.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Honzík, Ph.D. (17.09.2018)

Jiří Kopáček a kol. Příklady z matematiky pro fyziky (IV)

Seznam definic a vět na stránkách vyučujícího

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Honzík, Ph.D. (17.09.2018)

Zkouška je písemný test na 90 minut, sestávající ze 4 příkladů odpovídajících sylabu přednášky.

Podrobné okruhy pro příklady jsou/budou uvedeny v požadavcích ke zkoušce na stránce předmětu

(viz url výše). Dále bude ústní formou zkoušena teorie.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Honzík, Ph.D. (17.09.2018)

Metrické prostory (kompaktnost a vlastnosti kompaktních množin, kompaktní­ množiny v eukleidovském prostoru, úplné prostory).

Řady funkcí­ (stejnoměrná konvergence, vlastnosti stejnoměrné konvergence, mocninné řady, Fourierovy řady).

Základy komplexní analýzy (mocninné řady v komplexním oboru, integrál, Cauchyova věta, aplikace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK