PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z počtů - NMAG577
Anglický název: Seminar on Reckoning
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://calendar.math.cas.cz/seminar-on-reckoning?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=0
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. David Chodounský, Ph.D.
Třída: Mat. logika a teorie množin
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (28.04.2016)
Seminář věnovaný aktuálním výsledkům v teorii množin, Booleových algebrách a obecné topologii. Referují se preprinty a nové články z uvedených oborů a nové výsledky účastníků semináře, diskutují se problémy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KA (28.04.2016)

Naučit aktuální výsledky z oblasti toerie množin, booleových algeber a topologie. Naučit studenty pracovat a odborným textem a referovat.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na semináři v průběhu semestru.

Zápočet není možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (28.04.2016)

Seminář věnovaný aktálním výsledkům v teorii množin, Booleových

algebrách a obecné topologii. Referují se preprinty a nové články z

uvedených oborů a nové výsledky účastníků semináře, diskutují se

problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK