PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář z forsingu - NMAG576
Anglický název: Seminar on Forcing
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. David Chodounský, Ph.D.
Třída: DS, algebra, teorie čísel a matematická logika
Mat. logika a teorie množin
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (02.06.2016)
Seminář navazující na přednášku NMAG575.Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály. Na semináři se sleduje vývoj v oboru, své výsledky referují i zahraniční hosté.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KA (28.04.2016)

Sledovat vývoj oboru, referovat články z pokročilé teorie množin

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. David Chodounský, Ph.D. (09.10.2017)

Podminkou pro udeleni zapoctu je pravidelna aktivni ucast na seminari v prubehu semestru a minimalne jedna prezentace refreatu na zadane tema v ramci seminare.

Zapocet neni mozne opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (02.06.2016)

Seminář navazující na přednášku NMAG575. Tematem jsou převážně pokročilé

partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální

charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry,

generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.

Na semináři se sleduje vývoj v oboru, své výsledky referují i zahraniční

hosté.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK