Riemannova geometrie 2 - NMAG566
Anglický název: Riemannian Geometry 2
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Roman Golovko, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NGEM036
Prerekvizity : NMAG411
Záměnnost : NGEM036
Je záměnnost pro: NGEM036
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (10.09.2013)
Část 2 rozšiřuje znalosti z Riemannovy geometrie o tato témata: gradient, divergence, laplasián, harmonické funkce, spektrum laplasiánu,homogenní Riemannovy prostory, symetrické prostory. Předmět může být vyučován v angličtině.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z Riemannovy geometrie, zejména pro potenciální zájemce o doktorandské studium.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Roman Golovko, Ph.D. (30.04.2020)

Bude zadáno několik domácích úkolů. Podmínkou k zápočtu je odevzdání alespoň jednoho správného řešení.

Zkouška má formou distančního pohovoru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (22.02.2019)

1) O. Kowalski: Základy Riemannovy geometrie , skripta, 2. vydání, vydavatelství Karolinum, 2001.

2) S. Helgason: Differencial´naja geometrija i simmetričeskije prostranstva (překlad z angličtiny), Izd. MIR, Moskva 1964 (Kapitola 1)

3) S. Kobayashi and K.Nomizu, Foundations of Differential geometry I, II, Interscience Publishers 1963, 1969.

4) S. Helgason, Differential Geometry, Lie Groups and Symmetric Spaces, Academic press, 1978.

5) R.L.Bishop, R.J.Crittenden, Geometry of Manifolds, AMS Chelsea Publishing, 2001.

6) M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet, Le Spectre d´une Variété Riemannianne, Lecture Notes in Mathematics,

Vol. 194, Springer-Verlag 1971.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (25.02.2019)

Metoda výuky je standardní přednáška. Možno též studovat individuálně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (25.02.2019)

Zkouška je ústni s písemnou přípravou.

Testuji se znalosti definic a vět a schopnost jejich aplikace.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Salač, Ph.D. (18.02.2021)

Gradient, divergence, laplasián a jeho spektrum, harmonické funkce a formy, homogenní Riemannovy prostory, další témata je možné volit podle zájmu posluchačů.