Principy harmonické analýzy - NMAG533
Anglický název: Principles of Harmonic Analysis
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (13.05.2015)
Harmonická analýza zobecňuje klasickou Fourierovu analýzu a související analýzu parciálních diferenciálních rovnic pro jiné grupy než translační a abelovskou grupu R^n. První část přednášky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (11.07.2020)

Naučit základy harmonické analýzy na lokálně kompaktních grupách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (11.07.2020)

Získání zápočtu a složení zkoušky, která je ústní s písemnou přípravou, a to i ve formě absenční přes on-line platformy. Zápočet je udělen v případě aktivní účasti na cvičení nebo za vypracovaní 10 domácích úloh (v případě absence na cvičeních nebo při absenční výuce).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (05.01.2017)

Deitmar, A., Echterhoff, S., Principlesof harmonic analysis

Dixmier, J., C*-algebras and their representations, North-Holland, 1989

Segal, I. E., The group algebra of a locally compact group, Trans. Amer. Math. Soc. 61, 1947, 69-105

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (13.05.2015)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (11.05.2015)

Znalost definic a vět a jejich schopnost je aplikovat v přehledných situacích.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (25.09.2023)

1) Úvod: Fourierova transformace a Fourierovy řady, F. transformace "gaussiánu" pomocí Cauchyovy věty pro holomorfní funkce

2) Opakování topologie (iniciální a finální topologie, lokální kompaktnost, kompaktifikace, Alexandrovova kompaktifikace, Tychonovova věta o součinu kompaktních prostorů) a opakování teorie míry (definice a příklady, Borelových a Radonových měr), kompaktní-otevřená topologie, lokálně stejnoměrná konvergence na kompaktech, a Banachova-Alaogluova věta

3) Základy Banachových, Banachových-* a C*-algeber (spektrum, rezolventa, věta Gelfanda a Mazura, bez důkazu), příklady: C(X), B(H), D - algebra disku

4) Věta o Gelfandově transformaci, věta Stone--Weierstrasse (opakovani) a Gelfanda--Naimarka.

6) Lokálně kompaktní grupy (definice a příklady), Haarova míra na lokálně kompaktních topologických grupách (existence s důkazem), modulární funkce Haarovy míry

7) Základní pojmy z teorie reprezentací (topologických) grup: Schurovo lemma (o splétajících operátorech), reprezentace komutativních grup; grupa charakterů grupy

8) L^1(G) s konvolucí a L^1-normou je Banachova algebra; grupová algebra konečné grupy. Fourierova transformace na L^1(G), F. t. je homomorfizmus (L^1(G),*) a (L^1(G),.).

9) Charaktery. Charaktery Z, S^1, R^n. Charaktery jako lokálně kompaktní grupa, Plancherelova míra a věta (bez dk.)

10) Pontrjaginova dualita (nektere body důkazu.)

11) Aplikace: Poissonova sumační formule na lokálně kompaktních abelovských grupách a transformace theta-funkcí