Seminář z teorie čísel - NMAG470
Anglický název: Number Theory Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://sites.google.com/site/vitakala/teaching/number-theory-seminar
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.05.2017)
Jedná se o pravidelný seminář pro studenty a zaměstnance se zájmem o teorii čísel. Účastníci a hosté budou v jeho rámci přednášet o vlastních, ale případně i klasických výsledcích z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (05.10.2017)

Zápočet je udělován za aktivní účast na semináři; povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.05.2017)

Přednášky na různá témata z teorie čísel (a blízkých oblastí matematiky).