PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář ze stochastické geometrie - NMAG467
Anglický název: Seminar on Stochastic Geometry
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie, Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)
Referáty o výsledcích stochastické a integrální geometrie, stereologie a prostorové statistiky, včetně aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

Odborný seminář s cílem prohloubit sdílení vědecké práce účastníků

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. (11.10.2017)

Podmínky pro zápočet: aktivní účast, vystoupení na semináři po domluvě cca jednou ročně.

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

Literatura: proměnná knižní a časopisecká.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

seminář, referování literatury i vlastních výsledků

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (28.10.2019)

Závisí na příspěvcích účastníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK