Seminář ze stochastické geometrie - NMAG467
Anglický název: Seminar on Stochastic Geometry
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie, Pravděpodobnost a statistika
Je neslučitelnost pro: NMAT091
Je záměnnost pro: NMAT091
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)
Referáty o výsledcích stochastické a integrální geometrie, stereologie a prostorové statistiky, včetně aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

Odborný seminář s cílem prohloubit sdílení vědecké práce účastníků

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. (11.10.2017)

Podmínky pro zápočet: aktivní účast, vystoupení na semináři po domluvě cca jednou ročně.

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

Literatura: proměnná knižní a časopisecká.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)

seminář, referování literatury i vlastních výsledků