PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář Základy algebraické geometrie - NMAG465
Anglický název: Seminar on Fundamentals of Algebraic Geometry
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Hong Van Le, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra, Geometrie
Záměnnost : NGEM032, NGEM033
Je záměnnost pro: NGEM033, NGEM032
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2013)
Algebraická geometrie patří k nejprogresivnějším matematickým oborům. Pomocí algebraické geometrie byly vyřešeny těžké matematické problémy, včetně Fermatovy věty. Podstatou algebraické geometrie je využití geometrického myšlení na řešení úloh, které apriorně nejsou geometrické (např. řešení soustav algebraických rovnic). Seznámení s oborem studiem základních učebnic. Úroveň semináře bude přizpůsobena znalostem studentů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (23.05.2019)

It is assumed a regular and active participation in the seminar, as well as a refereeing

on the themes of topics of interest.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (23.05.2019)

J. Harris, Algebraic Geometry: A First Course,

I. R. Shafarevich, Basic Algebraic Geometry 1,2.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (23.05.2019)

Témata semináře se mění každý rok, vždy upřesněno na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK