PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algebraické invarianty v teorii uzlů - NMAG458
Anglický název: Algebraic Invariants in Knot Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.12.2018)
Výběrový kurz o využití algebraických a kombinatorických metod k rozpoznávání uzlů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.12.2018)

Kunio Murasugi, Knot Theory and Its Applications, Birkhauser 1996

Weiping Li, Lecture Notes on Knot Invariants, World Scientific 2015

Colin Adams, The knot book, Amer. Math. Soc., 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.12.2018)

Úvod do teorie uzlů, Reidemeistrovy pohyby. Seifertovy plochy,

Alexanderův polynom. Skeinové relace a Jonesův polynom. Barvení uzlů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK