PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do diferenciální topologie - NMAG452
Anglický název: Introduction to Differential Topology
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMAT009
Záměnnost : NMAT009
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (02.03.2017)
Differenciální topologie zkoumá vztah mezi analytickými pojmy (kritické body funkcí a funkcionálů, prostory řešení systémů PDR, nuly vektorových polí, grupy difeomorfismů apod.) a topologickými pojmy (Eulerova charakteristika, CW struktura, homotopický typ, interseční formy apod.) Budeme se věnovat základním aspektům Sardovy věty a Morseovy teorie a jejich aplikacím.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Roman Golovko, Ph.D. (30.04.2020)

Bude zadáno několik domácích úkolů. Podmínkou k zápočtu je odevzdání alespoň jednoho správného řešení.

Zkouška má formou distančního pohovoru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. (02.03.2017)

Lee, J. : Introduction to Smooth Manifolds, Springer 2012

Hirsch, M. W. : Differential Topology, Springer 1997

Kock, J. : Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories, Cambridge 2003.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Roman Golovko, Ph.D. (18.02.2019)

For the oral part of the exam it is necessary to know the whole content of lecture.

You will get time to write a preparation for the oral part which the knowledge of definitions, theorems and their proofs is tested.

We test as well the understanding to the lecture, you will have to prove an easy theorem which follows from statements from the lecture.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (11.06.2021)

(Nedegenerovaný) kritický bod, kritická hodnota a regulární hodnota hladkého zobrazení, Sardova věta, Morseova teorie a CW rozklad.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK