PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Algebraická teorie čísel - NMAG430
Anglický název: Algebraic Number Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://sites.google.com/view/shman/algebraic-number-theory
Garant: Pavlo Yatsyna, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)
Algebraická teorie čísel se zabývá strukturou číselných těles a tvoří základ pro většinu pokročilejších oblastí teorie čísel. Během přednášky vybudujeme její hlavní nástroje, které se týkají zejména celistvých prvků, prvoideálů, grupy tříd ideálů, grupy jednotek a podgrup Galoisovy grupy, včetně základů p-adických čísel a aplikací na řešení diofantických rovnic.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (16.02.2023)

The course requires an oral exam and credit for the exercises. The credit for the exercises "zapocet" will be awarded for successfully solving several sets of homework problems. Zapocet is not needed for taking the exam.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)

James A. Milne, Algebraic Number Theory, online.

Serge Lang, Algebraic Number Theory, GTM 110, 1994.

E.I. Borevič, I.R. Šafarevič: Number Theory, Academic Press 1966.

H. Cohen, A course in computational algebraic number theory, Springer-Verlag, Berlin 1996.

A. Frőhlich, M.J. Taylor, Algebraic number theory, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (16.02.2023)

The exam is oral with approx. 60 minutes time for preparation for 1 or 2 questions corresponding to the material covered by the course.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)

Norma, stopa, diskriminant

Celistvé prvky

Dedekindovské obory

Rozklady prvočísel, větvení a štěpení

Geometrie čísel, Minkowského odhad

Konečnost třídové grupy

Dirichletova věta o jednotkách, regulátor

Cyklotomická tělesa, diofantické rovnice

p-adická čísla

Grupa větvení a inerce, Frobeniův prvek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK