PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie kategorií - NMAG336
Anglický název: Introduction to Category theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
Neslučitelnost : NMAG332
Záměnnost : NMAG332
Je neslučitelnost pro: NMAG332
Je záměnnost pro: NMAG332
Ve slož. prerekvizitě: NMAG351
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)
Povinně volitelná přednáška pro program Obecná matematiky, zaměření Matematické strukury.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)

Lang, S., Algebra (Rev. 3rd ed.), Springer-Verlag, 2002.

Mac Lane, S., Categories for the Working Mathematician (2nd ed.), Springer-Verlag, 1998.

Anderson, F. W. and Fuller, K. R., Rings and Categories of Modules, Springer-Verlag, 1992.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)

Kategorie, funktory a přirozené transformace.

Univerzální morfismy a univerzální objekty, Yonedovo lemma.

Adjunkce.

Limity a kolimity.

Abelovské kategorie.

Ekvivalence a dualita kategorií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK