PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář ze studentských prací - NMAG271
Anglický název: Thesis Writing Seminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Zaměření STOCH
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Cílem semináře je rozvíjet nematematické schopnosti užitečné při psaní bakalářské nebo diplomové práce: organizaci času, práci s LaTeXem, kvalitní písemný a ústní projev v češtině i angličtině. Seminář bude probíhat formou besed a praktických cvičení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Na zápočet je potřeba odprezentovat prezentaci připravenou v TeXu na studentem vybrané téma (rozsah a forma cca jako obhajoba).

Literatura -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Paul R. Halmos: I Want to Be a Mathematician: An Automathography, Springer, 1985.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Cílem semináře je rozvíjet nematematické schopnosti užitečné při psaní bakalářské nebo diplomové práce: organizaci času, práci s LaTeXem, kvalitní písemný a ústní projev v češtině i angličtině. Seminář bude probíhat formou besed a praktických cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK