PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z elementární teorie čísel - NMAG263
Anglický název: Seminar on Elementary Number Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.
Třída: M Bc. OM
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (27.01.2017)
Výběrový seminář zaměřený na elementární teorii čísel v celém rozsahu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. (06.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu jsou systematická práce v semestru a vypracování alespoň 81% domácích úkolů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.05.2018)

Výběrový seminář zaměřený na elementární teorii čísel v celém rozsahu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK