PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ukázky aplikací matematiky - NMAG166
Anglický název: How is mathematics applied
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2013)
Výběrová přednáška vhodná pro 1. ročník Bc. studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (27.02.2019)

Zkouška se skládá odevzdáním samostatně sepsaného textu o aplikacích matematiky, bližší informace jsou na stránkách k přednášce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/Aplikace19/Aplikace19.html. Téma je nutné si předem dohodnout s přednášejícícm.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK