PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z teorie čísel - NMAG160
Anglický název: Number Theory Proseminar
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://sites.google.com/view/proseminar
Garant: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB025
Záměnnost : NMIB025
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Volitelný proseminář je zaměřen na vysvětlení a procvičení základních pojmů z teorie čísel. Proseminář je zvláště doporučen studentům, kteří si budou chtít v následujícím roce zapsat předmět Teorie čísel a RSA.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (14.02.2018)

Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vyřešení cca. tří sad domácích úkolů. Po dohodě s vyučujícím je možné i opravné získání zápočtu za vyřešení většího množství úkolů po termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
  • Elementární teorie čísel - indukce, kongruence, Eulerova věta, čínská věta o zbytcích, apod.
  • Diofantické rovnice
  • Aritmetické funkce - Eulerova, Moebiova, počet dělitelů atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK