Lineární algebra 1 - NMAG111
Anglický název: Linear Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1920
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMAG101
Záměnnost : NMAG101
K//Je korekvizitou pro: NMAG112
XP//Ve slož. prerekvizitě: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozrvh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (28.05.2019)
První část základní přednášky z lineární algebry pro 1. ročník OM, FM, MO a MMIT. Základní operace s maticemi, řešení soustav lineárních rovnic, aritmetické vektorové prostory, lineární závislost, lineární obal, dimenze, ortogonalita a ortogonalizace, rozklady matic, problém nejmenších čtverců, determinanty.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (10.10.2019)

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru, podrobně jsou podmínky popsány na stránce k přednášce http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1920. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (28.05.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (28.05.2019)

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce přednášky http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1819 .

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (28.05.2019)
  • řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace, parametrický zápis množiny všech řešení,
  • tělesa a jejich charakteristika,
  • základní operace s maticemi, matice jako lineární zobrazení, regulární matice,
  • vektorové prostory, lineární nezávislost, lineární obal, báze, dimenze, hodnost matice, podprostory určené maticí
  • lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení, transformační vztahy, prostor lineárních zobrazení
  • determinant, geometrický význam, rozvoj determinantu, Vandermondova matice