PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra a geometrie 2 - NMAG102
Anglický název: Linear Algebra and Geometry 2
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : NMAG101
Neslučitelnost : NALG002, NMAG112
Záměnnost : NALG002, NMAG112
Je neslučitelnost pro: NMAG114, NMAG112
Je záměnnost pro: NMAG114, NALG002, NMAG112
Ve slož. prerekvizitě: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Druhá část základní přednášky z lineární algebry pro 1. ročník OM, FM a MMIB. Abstraktní vektorové prostory, lineární zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace a ortogonální diagonalizace, spektrální věta, maticové funkce, Jordanův kanonický tvar, kvadratické formy, afinní a euklidovské prostory, základy multilineární algebry.
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru, podrobně jsou podmínky popsány na stránce k přednášce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Poslední úprava: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Literatura -
 • L. Bican, Lineární algebra a geometrie, Academia, Praha 2000.
 • J. Bečvář, Vektorové prostory I, II, III, SPN Praha 1978, 1981, 1982.
 • J. Bečvář, Sbírka úloh z lineární algebry, SPN Praha 1975.
 • L. Bican, Lineární algebra, SNTL Praha 1979.
 • L. Bican, Lineární algebra v úlohách, SPN Praha 1979.
 • C.D. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM 2000.
 • T.S. Blyth, E.F. Robertson, Basic Linear Algebra, Springer Verlag London,2002,
 • S.H. Friedberg, A.J. Insel, L.E.Spence, Linear Algebra, Third Edition, Prentice-Hall, Inc., 1997
 • Videozáznamy přednášek
Poslední úprava: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce přednášky http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html

Poslední úprava: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Sylabus -
 • standardní a abstraktní skalární součin, ortogonální báze, Gramova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální projekce,
 • vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizovatelné operátory, Jordanův kanonický tvar,
 • unitární a ortogonální diagonalizovatelnost, spektrální věty, ortogonální a unitární zobrazení a matice, singulární rozklad,
 • bilineární formy, jejich matice, ortogonalizace, kvadratické formy, věty o setrvačnosti,
 • afinní prostory, afinní a metrická klasifikace kvadrik

Poslední úprava: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK