PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie z teoretické fyziky I - NMAF029
Anglický název: Selected Topics on Theoretical Physics I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/kod.php?kod=MAF029
Garant: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
Vybrané partie z analytické mechaniky, teorie elektromagnetického pole a speciální teorie relativity. Přednáší pracovníci ÚTF, program možno upravit podle zájmu posluchačů. Pro 2.-5. roč. a doktorandy matematických oborů.
Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (29.04.2003)
Analytická mechanika.
Lagrangeovský a hamiltonovský formalismus, variační formulace zákonů mechaniky, kanonické transformace, Hamiltonova-Jacobiho teorie.

Teorie elektromagnetického pole.
Maxwellovy rovnice a jejich základní řešení, elektromagnetické vlny, zdroje elektromagnetického záření.

Speciální teorie relativity.
Princip relativity, relativistické zákony elektromagnetismu a pohybu částic, ekvivalence hmotnosti a energie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK