PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie funkcí komplexní proměnné II - NMAA067
Anglický název: Theory of Complex Variable Functions II
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NMAA015
Záměnnost : NMMA408
Je neslučitelnost pro: NMMA408
Je záměnnost pro: NMMA408
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2001)
Prohloubení poznatků z teorie funkcí komplexní proměnné, část II (navazuje na MAA016). Funkce více komplexních proměnných. Analytické funkce. Diferenciální rovnice v komplexním oboru.
Literatura -
Poslední úprava: LAVICKA (08.10.2007)

Rudin, W.: Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977

Jarník, V.: Diferenciální rovnice v komplexním oboru, Academia Praha, 1980

Sylabus -
Poslední úprava: LAVICKA (08.10.2007)

1. Elementy teorie funkcí více komplexních proměnných (oblast konvergence mocninných řad, Hartogsův paradox a Hartogsova věta).

2. Analytické funkce (základní vlastnosti, operace, věta o monodromii, informativně o Riemannových plochách, singulární body analytických funkcí).

3. Diferenciální rovnice v komplexním oboru (existenční věty pro rovnici y'= f(x,y) a pro systémy, Fuchsova věta, aplikace na Gaussovu a Besselovu rovnici).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK