PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z kalkulu 2a - NMAA013
Anglický název: Introductory Seminar on Calculus 2a
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (15.05.2001)
Doplňuje a prohlubuje přednášku Matematická analýza 2a
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (23.05.2002)

Problematika navazuje na obsah přednášky z MA2a, počítá se též s referáty studentů. Proseminář bude rozdělen jako v prvním ročníku na paralelky dle zájmu studentů, z nichž jedna bude sloužit k prohloubení teorie nebo k ukázkám dalších aplikací. V dalších paralelkách se bude probraná látka spíše dále procvičovat počítáním dalších standardních příkladů. Alternativou je opět samostatná semestrální písemná práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK