Seminář z forsingu - NLTM004
Anglický název: Seminar on Forcing
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: DS, algebra, teorie čísel a matematická logika
Mat. logika a teorie množin
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
N//Je neslučitelnost pro: NMAG576
Z//Je záměnnost pro: NMAG576
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář navazující na přednášku LTM003. Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály. Na semináři se sleduje vývoj v oboru, své výsledky referují i zahraniční hosté.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Sledovat vývoj oboru, referovat články z pokročilé teorie množin

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (07.03.2005)

Seminář navazující na přednášku LTM003. Tematem jsou převážně pokročilé

partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální

charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry,

generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.

Na semináři se sleduje vývoj v oboru, své výsledky referují i zahraniční

hosté.