PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální testy standardního modelu - NJSF121
Anglický název: Experimental Checks on Standard Model II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)
Experimentální aparatury pro hluboce nepružný rozptyl leptonů na nukleonech. Stanovení strukturních funkcí nukleonů, prověřování kvantové chromodynamiky, měření vazbové konstanty silných reakcí.
Sylabus
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

1. Hluboce nepružný rozptyl leptonů na nukleonech.

a) Kinematika, základní vztahy pro účinný průřez.

b) Vliv rozlišení, radiačních ztrát, Fermiho pohybu a systematických chyb na měření účinného průřezu.

c) Měření poměru R.

d) Elektroslabé interference a nábojová asymetrie.

e) stanovené F2 v experimentech s pevnými terči a na vstřícných svazcích.

2. Určení distribučních funkcí kvarků a gluonů.

a) metoda momentů.

b) metoda evolučních rovnic.

3. Fotoprodukce.

a) Účinný průřez interakcí fotonů s terči.

b) Přímé procesy a procesy s rozloženým fotonem.

c) strukturní funkce fotonů.

4. Elektroslabé interference v interakcích elektronů s pozitrony.

a) Předozadní úhlová asymetri.

b) určení úhlu Salama-Weinberga.

c) výsledky z experimentů prováděných v DESY.

5. Produkce hadronů a jetů v interakcích leptonů s nukleony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK