PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Relativistický popis jaderných systémů - NJSF093
Anglický název: Relativistic Description of Nuclear Systems
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Mareš, CSc.
Jiří Adam, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Úvod do relativistických metod používaných v současné jaderné fyzice. Přednáška navazuje na základní kurzy kvantové teorie pole.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

F. Gross: Relativistic Quantum Mechanics and Field Theory, J. Wiley and sons, New York, 1993

J. D. Walecka: Theoretical Nuclear and Subnuclear Physics, Oxford University Press, 1995

J. D. Bjorken, S. D. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, Relativistic Quantum Fields, McGraw-Hill 1964, 1965

A. L. Fetter, J. D. Walecka: Quantum Theory of Many-Particle Systems. McGraw-Hill, 1971

B. D. Serot, J. D. Walecka: The Relativistic Nuclear Many-Body Problem, Adv. in Nuclear Physics, Eds. J. W. Negele, E. Vogt, Vol. 16, Plenum Press, 1986

Sylabus
Poslední úprava: ()

1) Motivace - málonukleonové systémy, pA rozptyl, jaderná materie.

2) Relativistická dynamika - Hamiltonovský přístup, polně teoretický přístup.

3) Poruchový rozvoj podle v/c - NN interakce, jaderné proudy, efektivni teorie NN a piN rozptylu.

4) Bethe-Salpeterova rovnice - odvozeni, přechodové maticové elementy.

5) Kvazipotenciály - klasifikace, vlastnosti.

6) Kvantová hadrodynamika (QHD) - Lagrangián, pohybové rovnice, Feynmanovy grafy.

7) Aproximace QHD - mean-field, Hartree-Fock, Dirac-Hartree, Dirac-Brueckner-Hartree-Fock.

8) Aplikace - rozptyl nukleonu na jádře (relativistická impulsní aproximace), jaderná materie, konečné baryonové systémy.

9) Efektivní polní teorie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK