PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní práce II - NJSF088
Anglický název: Laboratory Work II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Obsahem tohoto speciálního praktika je získávání informací pomocí počítačů, numerické i symbolické počítání, ilustrace pokročilých experimentálních nástrojů a praktická příprava fyzikální publikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Požadované výsledky k získání zápočtu: u každého z vybraných témat praktické předvedení zvládnutí dovednosti, speciálně pro zápočet v LS alespoň jednoho témata, k tomu navíc napsání krátkého přehledového nebo popularizačního článku pro publikaci v časopisech od úrovně VTM, ABC, TM ... po Vesmír, Pokroky, ... o širším kontextu tématu diplomové práce nebo jiném tématu dohodnutém s vyučujícím.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Obsahem laboratorních prací je aktivní seznámení se s některými dovednostmi profesionálního fyzika Ú použití počítačů k získávání informací, pokročilým výpočtům, přípravě článků, řízení experimentu atd. Další témata zahrnují pokročilé experimentální techniky.

Studenti se podle svého vlastního výběru zaměří na nejméně čtyři z níže uvedených témat. Ke každému tématu bude podána úvodní informace a budou k dispozici konzultace u uvedených pracovníků Katedry jaderné fyziky, Nukleárního centra a FZÚ AV ČR.

Hledání informací v literatuře a na Internetu (přehled časopisů zajímavých pro jadernou a částicovou fyziku, kde jsou dostupné, SCI, Spires, preprintové servery, WWW ...) Příprava dokumentů (LATEX, postscript, textové procesory na PC, HTML ....) Standardní knihovny pro numerické výpočty (CERNLIB, NAG, Numerical Recipes ...) Zpracování dat, výroba obrázků (PAW ...) Symbolické programy (Derive, Mathematica, Maple, Reduce ..) On-line experiment (komunikace počítače s experimentem, LABVIEW) Spektroskopický řetězec Netriviální aplikace jaderných metod (radiometrická identifikace hloubky vyhoření jaderného paliva podle obsahu významných štěpných produktů, měření mikroskopických parametrů palivových mříží lehkovodních reaktorů).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK