PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní práce I - NJSF087
Anglický název: Laboratory Work I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Obsahem tohoto speciálního praktika je získávání informací pomocí počítačů, numerické i symbolické počítání, ilustrace pokročilých experimentálních nástrojů a praktická příprava fyzikální publikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Požadované výsledky k získání zápočtu: u každého z vybraných témat praktické předvedení zvládnutí dovednosti, speciálně pro zápočet v ZS alespoň tří témat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Obsahem laboratorních prací je aktivní seznámení se s některými dovednostmi profesionálního fyzika Ú použití počítačů k získávání informací, pokročilým výpočtům, přípravě článků, řízení experimentu atd. Další témata zahrnují pokročilé experimentální techniky.

Studenti se podle svého vlastního výběru zaměří na nejméně tři z níže uvedených témat. Ke každému tématu bude podána úvodní informace a budou k dispozici konzultace u uvedených pracovníků Ústavu částicové a jaderné fyziky a FZÚ AV ČR.

  • Hledání informací v literatuře a na Internetu (přehled časopisů zajímavých pro jadernou a částicovou fyziku, kde jsou dostupné, SCI, Spires, preprintové servery, WWW ...) - Příprava dokumentů (LATEX, postscript, textové procesory na PC, HTML ....) - Standardní knihovny pro numerické výpočty (CERNLIB, NAG, Numerical Recipes ...) - Zpracování dat, výroba obrázků (PAW ...) - Symbolické programy (Derive, Mathematica, Maple, Reduce ..) - On-line experiment (komunikace počítače s experimentem, LABVIEW) - Spektroskopický řetězec

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK