PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody subjaderné fyziky - NJSF066
Anglický název: Experimental Methods in Subnuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Detekční metody používané ve fyzice částic. Měření základních parametrů částic. Velká detekční zařízení. Sběr a zpracování experimentálních údajů.
Sylabus -
Poslední úprava: ()

Interakce částic vysokých energií v prostředí: ionizační a radiační ztráty energie, vysílání Čerenkovova a přechodového záření. Interakce fotonů vysokých energií v prostředí: elektronové-fotonové kaskádní spršky. Interakce neutrin v prostředí. Plynem plněné detektory: proporconální a driftové komory, časově projekční komora. Scintilační detektory: scintilátory, fotonásobiče, světlovody, vlnové posunovače, scintilační vlákna. Čerenkovovy detektory: fokusované, nefokusované, prahové, diferenciální, RICH. Detektory přechodového záření. Metoda měření doby letu.Dráhové komory: jaderné fotografické emulse, mlžné komory, bublinové komory, jiskrové komory, výbojové komory. Kalorimetrie: elektromagnetické kalorimetry, hadronové kalorimetry, struktura kalorimetrů, energetické rozlišení. Detektory neutrin. Magnetické spektrometry. Měření hybnosti a ionizace. Velké detekční systémy (např. DELPHI, ATLAS). Sběr a zpracování dat. Trigger.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK