PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika elementárních částic I - NJSF065
Anglický název: Elementary Particle Physics I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní vlastnosti částic. Modely částic (SU(3), osminásobná cesta, kvarkový model). Interakce mezi částicemi (silné, elektromagnetické, slabé) a jejich sjednocení.
Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Úvod.

2. Baryony (popis vlastností oktetu baryonů se spinem 1/2 a sudou paritou, včetně měření jejich kvantových čísel).

3. Pseudoskalární mezony (popis vlastností oktetu PS mezonů, včetně měření jejich kvantových čísel).

4. Nábojová nezávislost a podivnost (isotopický spin, podivnost, C-parita, G-parita včetně jejich zachování (nezachování a aplikací).

5. Sakatův model, SU3, osminásobná cesta a kvarky.

6. Klasifikace částic do SU3 multipletů.

7. Baryonové resonance (včetně měření jejich kvantových čí sel).

8. Mezonové resonance (včetně měření jejich kvantových čí sel).

9. Předpovědi SU3 symetrie (statický kvarkový model hadronů, narušení SU3 a hmotové formule, magnetické momenty hadronů).

10.Slabé interakce (klasifikace slabých interakcí, Fermiho teorie slabých interakcí a její potíže, nezachování parity ve slabé interakci, interakce neutrin, helicita neutrina, V-A, Cabbibův úhel, slabé neutrální proudy - objev, GIM model, půvabné částice).

11.Problém mezonů Ko (narušení CP v rozpadecg Ko),.

12.Neutrina a rodiny leptonů (hmotnost neutrin a oscilace).

13.Elektromagnetické interakce (ověření platnosti QED).

14.Evidence pro existenci partonů (rozptyl neutrin, rozptyl elektronů na nukleonech, škálování a partony, spin partonů a elektr. náboj partonů, gluony; základy partonového modelu a jeho předpovědi).

15.Unifikace interakcí (základní představy Weinbergova-Salamova modelu a jeho předpovědi).

16.Základy QCD a základní představy \"Velkého sjednocení\".

17.Fyzika elementárních částic a její aplikace, zejména v astrofyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK