PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z kvantové teorie pole - NJSF054
Anglický název: Selected Topics on Quantum Field Theory
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výpočty základních stavů kvantové elektrodynamiky v nejnižším řádu, radiační opravy a renormalizace.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Itzykson, J.-B. Zuber: Quantum Field Theory. McGraw-Hill 1980, Mir Moskva 1984

J. D. Bjorken, S. D. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, Relativistic Quantum Fields. McGraw-Hill 1964, 1965, Nauka Moskva 1978

N. N. Boguljubov, D. V. Širkov: Vvedenije v teoriju kvantovannych polej. Nauka Moskva 1984

S. S. Schweber: An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory. Row, Peterson 1961, IIL Moskva 1963

F. Mandl, G. Shaw: Quantum Field Theory. Wiley 1995

L. H. Ryder: Quantum Field Theory. Cambridge Univ. Press 1994

S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields, Cambridge Univ. Press 1995

L. S. Schulman: Techniques and Applications of Path Integration. Wiley 1981

A. I. Achiezer, V. B. Beresteckij: Kvantovaja elektrodinamika. Nauka Moskva 1981

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Výpočty základních stavů kvantové elektrodynamiky v nejnižším řádu, radiační opravy a renormalizace, výpočty základních procesů standardního modelu elektrostatických interakcí, vybrané silné procesy.

QED procesy v nejnižším řádu. Účinné průřezy, spinové sumy, fotonové polarizační sumy, produkce leptonového páru v elektron-elektronových kolizích, Bhabha rozptyl, Comptonův rozptyl, rozptyl vnějším polem, Bremsstrahlung, infračervená divergence.

Radiační opravy. Opravy druhého řádu v QED, fotonová vlastní energie, elektronová vlastní energie, renormalizace vnějších linií, vertexová modifikace, anomální magnetický moment leptonů, Lambův posuv, infračervená divergence, korekce vyšších řádů - renormalizace.

Regularizace. Standartní integrály a Feynmanova parametrizace, cut-off regularizace (elektronový hmotový posuv), dimenzionální regularizace, vakuová polarizace, anomální magnetický moment.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK