PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktická kvantová teorie pole - NJSF042
Anglický název: Practical Quantum Field Theory
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška navazuje na F 271. Je věnována především konkrétním výpočtům příspěvku jednosmyčkových diagramů v kvantové elektrodynamice, renormalizaci, popisu vázaných stavů v kvantové teorii pole, technikám funkcionálního integrálu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Itzykson, J.-B. Zuber: Quantum Field Theory. McGraw-Hill 1980, Mir Moskva 1984

J. D. Bjorken, S. D. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, Relativistic Quantum Fields. McGraw-Hill 1964, 1965, Nauka Moskva 1978

N. N. Boguljubov, D. V. Širkov: Vvedenije v teoriju kvantovannych polej. Nauka Moskva 1984

S. S. Schweber: An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory. Row, Peterson 1961, IIL Moskva 1963

F. Mandl, G. Shaw: Quantum Field Theory. Wiley 1995

L. H. Ryder: Quantum Field Theory. Cambridge Univ. Press 1994

S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields, Cambridge Univ. Press 1995

L. S. Schulman: Techniques and Applications of Path Integration. Wiley 1981

A. I. Achiezer, V. B. Beresteckij: Kvantovaja elektrodinamika. Nauka Moskva 1981

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Zkouška je ústní, může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému či úlohy.

Sylabus
Poslední úprava: ()

Radiační korekce: jednosmyčkový příspěvek k polarizaci vakua, elektronovému propagá-toru a k vrcholu. Dimenzionální a Pauli-Villarsova regularizace. Výpočty potřebných integrálů. Renormalizace: \"holé\" a \"fyzikální\" náboje a hmoty, kontrčleny. Důsledky kalibrační symetrie lagrangiánu, Wardova rovnost. Uehlingův jev, závislost \"síly interakce\" na přenosu hybnosti. Lambův posun.

Stručná diskuse podmínek renormalizovatelnosti polní teorie.

Bethe-Salpeterova rovnice a její redukce. Pozitronium.

Dráhový integrál v kvantové mechanice a kvantové teorie pole ů stručný přehled známého formalismu v jiném jazyce. Grassmannovy proměnné: práce s fermiony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK