Mikroskopická teorie jádra - NJSF037
Anglický název: Microscopic Theory of Nuclei
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Je korekvizitou pro: NJSF038
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (18.03.2015)
Stupně volnosti jaderného pohybu (základní vlastnosti jader) Nukleon-nukleonové interakce v jádře (nukleon-nukleonové interakce ve vakuu a v jaderné materii) Metoda Hartree-Focka a slupkový model jádra (střední pole a zbytkové interakce v jádře) Model nezávislých částic (jednočásticové stupně volnosti, magická čísla, střední deformované pole) Zbytkové interakce krátkého dosahu – párové korelace (BCS a HFB model) Zbytkové interakce dlouhého dosahu – kolektivní jaderné pohyby (RPA, typy jaderných spekter) Teoretický popis alfa, beta a gama přechodů v jádrech
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)

Ring P., Schuck P., The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag N.Y., 1980

Soloviev V.G., Atomic Nuclei - Quasiparticles and Phonons, Institute of Physics Publ., Bristol, 1992

deShalit A., Feshbach H., Nuclear Physics Volume I: Nuclear Structure, J. Wiley & Sons, N.Y., 1974

Suhonen J., From Nucleons to Nucleus, Springer-Verlag, Berlin, 2007

Heyde K.L.G., The Nuclear Shell Model, Springer-Verlag, Berlin, 1990

P.J. Siemens, A.S. Jensen: Elements of Nuclei: Many-Body Physics with the Strong Interaction (Addison-Wesley 1987)

C.A. Bertulani, P.I. Danielewicz: Introduction to Nuclear Reactions (IoP 2004)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)
  • Pomocné nástroje: teorie elektromagnetických přechodů, fázová analýza v teorii rozptylu
  • Nukleon-nukleonové interakce: role symetrií, modelové potenciály, modifikace interakcí v jaderném prostředí
  • Ab initio přístup: tříčásticový a vícečásticové systémy, výpočetní omezení, efektivní interakce
  • Střední pole: fenomenologické jednočásticové potenciály, deformace a Nilssonův model, Hartree-Fokova metoda
  • Zbytkové interakce krátkého dosahu: párování, Bardeen-Cooper-Schriefferova metoda
  • Zbytkové interakce dlouhého dosahu: kolektivní jaderné vibrace, metoda náhodné fáze
  • Bohrův kolektivní model: vibrační a rotační pohyby jader
  • Statistický přístup: vysoce vzbuzené stavy, hustota hladin a silové funkce
  • Jaderné reakce: typy, mechanismy, základy teoretického popisu