PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Anglický jazyk pro pokročilé II - NJAZ172
Anglický název: English for Advanced Students II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)
Výuka anglického jazyka pro pokročilé. Určeno pro studenty 1.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091). Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)

JJ Wilson, A. Clare: New Total English Advanced - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

A.Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (29.04.2019)

Tematické okruhy: nadpřirozené schopnosti, pokrok, peníze, myšlení, očekávání;

Odborný jazyk - trojúhelníky, kruh, množiny, sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky a desetinná čísla.

Gramatika: vyjadřování budoucnosti, inverzní slovosled, podmínkové věty, důraz, členy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK