PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cambridge Proficiency English (CPE) - přípravný kurz II - NJAZ113
Anglický název: Cambridge Proficiency English (CPE) - Preparation Course II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Jay Michael Kashdan, BA
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)
Dvousemestrální přípravný kurz pro mezinárodní zkoušku CPE (Cambridge Proficiency English). V kurzu se procvičují gramatické a lexikální struktury včetně slohových útvarů typických pro danou zkoušku. Kurz je určen pro velmi pokročilé studenty. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)

Výukové materiály budou stanoveny na první hodině.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)

Gramatické, lexikální struktury: spojky souřadící; inverze, příslovce, spojky přípustkové, adjektiva; kolokace; předložkové vazby; přípony.

Témata: recenze knihy, filmu, příběhu atd.; popis postavy, převyprávění děje; vyjádření názoru. Prezentace a závěrečná práce.

Příprava na test: Use of English, porozumění textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK