PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruský jazyk pro pokročilé II - NJAZ107
Anglický název: Russian for Advanced Students II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (21.03.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (28.03.2019)

Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002

M. Balcar, Ruská gramatika v kostce, Leda 2014

Výuka je doplňována materiály z jiných zdrojů.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (21.03.2018)

Tematické okruhy: koncert, divadlo, hudební nástroje (P.I.Čajkovskij); v restauraci - jídla, objednávky; na letišti - odbavení, zavazadla, doklady; návštěva lékaře a nemoci - lidské tělo, V. Vysockij; B. Okudžava.

Gramatika: neurčitá příslovce, přídavná jména slovesná činná, časování sloves „сидеть, садиться, сесть, петь, просить, забыть“, přídavná jména po číslovkách, podmiňovací způsob, skloňování číslovek, přivlastňovací a ukazovací zájmena - skloňování, stupňování přídavných jmen a příslovcí - nepravidelnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK