PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ruský jazyk pro pokročilé I - NJAZ106
Anglický název: Russian for Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (22.03.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (28.03.2019)

Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002

M. Balcar, Ruská gramatika v kostce, Leda 2014

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (21.03.2018)

Tematické okruhy: literatura a její žánry (Boris Pasternak, Sergej Jesenin); sport; A.S. Puškin - život a dílo.

Gramatika: skloňování slov „весь, время, имя“, slovesa pohybu, časování sloves „печь, лечь, нести, расти“ a zvláštnosti minulého času, skloňování ruských příjmení, číslovky sto-milion, vyjádření data, dny, měsíce, roční období, vyjádření vzájemnosti, věty předmětné a účelové.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK