Český jazyk pro pokročilé I - NJAZ101
Anglický název: Czech for Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Alena Nekovářová, Čeština pro život 2, Praha: Akropolis, 2012

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Tematické okruhy:
Moderní komunikace, výhody a nevýhody moderních komunikačních prostředků, virtuální seznamka a komunikační sítě, dopravní prostředky, životní styl, volný čas, bydlení, životní prostředí, příroda, svátky.

Gramatické a lexikální prostředky:
Deklinace oči, uši ... (duálové tvary), časové spojovací výrazy než, až, dokud..., příčinné, důvodové a důsledkové spojovací výrazy proto, protože, jelikož, a proto..., pasívum opisné a reflexivní, adjektiva pasivní udělaný, napsaný..., substantiva verbální psaní, čtení ... adjektiva činná dělající, kreslící, píšící ... a adj. účelová psací, čisticí ..., zájmeno týž, tentýž, zájmeno jenž, relativní věty, skloňování substantiv den, týden, peníze..., perfektivní a imperfektivní slovesa - dvojice, komparace adjektiv a adverbií, deminutiva.