PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Český jazyk pro mírně pokročilé I - NJAZ099
Anglický název: Czech for Pre-intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres 2 A1/2, Praha: Akropolis

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Tematické okruhy:
Plánování, místní určení, lokalizace objektu II., psaní e-mailu, popis pracovního dne, určení času, bydlení, inzeráty, reklamace zboží, plán metra, cestování městem, pozvání na návštěvu, nemoci, návštěva lékaře, příkazy a zákazy.

Gramatické a lexikální prostředky:
Futurum sloves pohybu, prefixy u sloves pohybu, genitiv singuláru, konjugace sloves jít, jet, opakování futura a minulého času, prepozice do/na/k(e), zařízení bytu, nominativ a akuzativ plurálu, neosobní vazby je mi dobře/špatně...., popis lidského těla, imperativ pravidelných sloves, adverbia -o, -e, -ě, -y.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK