PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Český jazyk pro začátečníky I - NJAZ097
Anglický název: Czech for Beginners I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres 1 A1/1, Praha: Akropolis

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Tematické okruhy:
Setkání, seznámení, pozdravy, prezentace sebe a jiných osob, popis osob I, orientace ve městě, otázka na cestu a odpověď, psaní adresy, objednání jídla v restauraci, jídelní lístek, rodina, návštěva

Gramatické a lexikální prostředky:
Nominativ singuláru jmen (subst., adj., pron., číslovek), sloveso být, časování sloves na -u/-uju, -ím, -ám, negace, základní číslovky, 1-100, adverbia místa, akuzativ singuláru jmen (subst., adj., pron., číslovek), pronomina posesivní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK