PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Certificate in Advanced English (CAE) - přípravný kurz I - NJAZ087
Anglický název: Certificate in Advanced English (CAE) - Preparation Course I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jay Michael Kashdan, BA
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)
Dvousemestrální přípravný kurz pro mezinárodní zkoušku CAE (Cambridge in Advanced English). V kurzu se procvičují gramatické a lexikální struktury včetně slohových útvarů typických pro danou zkoušku. Výuka se rovněž zaměřuje na nácvik řešení testových úloh. Kurz je určen pro velmi pokročilé studenty. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)

Výukové materiály budou stanoveny na první hodině.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)

Gramatické, lexikální struktury: tranzitivní, netranzitivní užití; příslovečné struktury; kolokace; příslovečné spojky: příčinné, přípustkové, odporovací; idiomy z textů, poslech

Témata: písemná práce na téma z Cambridge Test; stížnosti a žádosti.

Příprava na test: Use of English, porozumění textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK