PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ruský jazyk pro středně pokročilé I - NJAZ085
Anglický název: Russian for Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (19.03.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových ovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (28.03.2019)

Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky, P&P, 2002

M. Balcar, Ruská gramatika v kostce, Leda 2014

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (19.03.2018)

Tematické okruhy: setkání; počasí; plány do budoucna; názvy zvířat a jejich mláďat; cestování - dopravní prostředky, cesta vlakem; Moskva a pamětihodnosti Zlatého okruhu; povolání; trávení volného času; vzdělání.

Gramatika: číslovky základní a řadové, podstatné jméno po číslovkách, časování sloves (видеть, интересовать, фотографировать, танцевать, посетить, давать, стоять, ждать, любить), zvratná a přechodná a nepřechodná slovesa, vyjádření nutnosti, skloňování příd. jmen a osobních zájmen, budoucí čas, hodiny, množné číslo podstatných jmen a zvláštnosti mn. č., stupňování přídavných jmen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK