PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro středně pokročilé I - NJAZ070
Anglický název: English for Upper-Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Výuka anglického jazyka pro středně pokročilé. Určeno pro studenty 1.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091). Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Poslední úprava: Hořká Zuzana, Mgr. (08.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Poslední úprava: Hořká Zuzana, Mgr. (08.04.2018)
Literatura -

A.Grace, R. Acklam: New Total English Upper-Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

A.Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Poslední úprava: Šafařík Luděk, RNDr. Mgr. (19.05.2023)
Sylabus -

Tematické okruhy: rodina, přátelé, cestování, objevy, internet, konverzace aj.; odborný jazyk - čísla, matematické symboly, přímky a úhly, nepravidelná podstatná jména.

Gramatika: podstatná jména (počitatelnost, členy, předpony, přípony), přídavná jména (stupňování, řazení), slovesa (frázová, modální, časy), příslovce, předložkové vazby, otázky.

Poslední úprava: Hořká Zuzana, Mgr. (08.04.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK