PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Německý jazyk pro mírně pokročilé I - NJAZ051
Anglický název: German for Pre-Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (30.03.2017)

D. Drmlová, B. Homolková, D. Kettnerová, L. Tesařová: Německy s úsměvem (nově); Fraus, Plzeň 2003

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Slovní zásoba k tematickým okruhům: jazyková výuka, potraviny a nápoje aj.;

Základní reálie německy mluvících zemí a aktuální dění podle materiálů z německého tisku

Gramatické jevy: další modální slovesa, časové údaje, nepravidelná slovesa, úvod do problematiky vedlejších vět aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK