Německý jazyk pro začátečníky II - NJAZ050
Anglický název: German for Beginners II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (30.03.2017)

D. Drmlová, B. Homolková, D. Kettnerová, L. Tesařová: Německy s úsměvem (nově), Fraus, Plzeň 2003

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Slovní zásoba k tematickým okruhům: orientace ve městě, na návštěvě, škola aj.

Základní reálie německy mluvících zemí

Gramatické jevy: typy skloňování podstatných jmen, množné číslo, skloňování zájmen, rozkazovací způsob, úvod do problematiky modálních sloves aj.