PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruský jazyk pro začátečníky II - NJAZ040
Anglický název: Russian for Beginners II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (22.03.2018)
Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (14.04.2020)

Š.Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2012

L.Valova, V Golovatina, M.Rykovská, Tvoj šans 1, Fraus, Plzeň 2018

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (14.04.2020)

Prohloubení aktivní i pasivní znalosti azbuky (výslovnost, čtení, poslech a písemný projev)

Tematické okruhy: základní zdvořilostní fráze, telefonický rozhovor aj.

Gramatické jevy: další zájmena, věty se slovesem „mít“ aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK