PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ruský jazyk pro začátečníky I - NJAZ039
Anglický název: Russian for Beginners I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (28.03.2019)
Pro úplné začátečníky. Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (28.03.2019)

Š.Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2012

L.Valova, V Golovatina, M.Rykovská, Tvoj šans 1, Fraus, Plzeň 2018

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (22.03.2018)

Azbuka v psané a tištěné podobě, základy výslovnosti a intonace, ruský přízvuk, výslovnost měkkých slabik, porozumění mluvenému projevu na elementární úrovni

Tematické okruhy: reakce na základní společenské a všednodenní fráze aj.

Gramatické jevy: základy skloňování vybraných podstatných jmen, některá zájmena, věty se slovesem „být“ aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK