PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce a provoz kryogenních zařízení - NHIF136
Anglický název: Design and Operation of Cryogenic Devices
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)
Praktické otázky kryotechniky, určeno pro magisterské studium experimentální fyziky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (12.06.2019)

Exam is oral. Requirements correspond to syllabus of the subject to the extent presented at the lecture.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

1. J. Jelínek, Z. Málek: Kryogenní technika, SNTL Praha 1982

2. V. Vepřek: Elektrická měření nízkých teplot, SNTL Praha 1977

3. M. Rotter: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, SPN Praha 1982 (skripta)

4. R. S. Šafrata a kol.: Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress Praha 1998 (skripta)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (24.05.2002)

Kryogenní kapaliny a jejich vlastnosti. Principy zkapalňovačů, kryogenerátory. Skladování a transport zkapalněných plynů. Pravidla bezpečnosti při práci s kryogenními zařízeními. Konstrukční materiály pro kryogeniku, jejich mechanické, tepelné a magnetické vlastnosti. Spojování materiálů, svařování a pájení. Základy konstrukce kryogenních zařízení. Tepelná bilance kryostatů, izolace. Pevnostní výpočty. Měření nízkých teplot, teplotní stupnice, snímače nízkých teplot. Regulace a stabilizace nízkých teplot. Hladinoměry. Využití supravodivosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK