PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy rotační seismologie - NGEO105
Anglický název: Basics of rotational seismology
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (06.05.2013)

Rotační seismologie je nová rozvíjející se seismologická disciplína, která narozdíl od klasického přístupu založeného na měření translačních pohybů pracuje s rotačními pohyby půdy. Hlavními tématy přednášky jsou: historie zkoumání rotačních složek, základy teorie elasticity a rotace seismického vlnového pole, numerické modelování seismické rotace v jednoduchých strukturách, měření seismické rotace, generování rotačních pohybů umělým zdrojem, rotační seismogramy a vztah rotačních a translačních složek, strukturální a zdrojové efekty v rotačním seismickém poli.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (03.05.2013)

Získání přehledu o rotační seismologii, metodách měření seismických rotačních pohybů a jejich seismologickém využití.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (03.05.2013)

  • R. Teisseyre, M. Takeo, and E. Majewski (Eds.), Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects, Springer-Verlag Berlin Hoedelberg, 2006
  • Bull. Seis. Soc. Am, Vol 99, No. 2B, 2009, special issue on Rotational Seismology and Engineering Applications
  • J. Seismol, Vol 16, No. 4, 2012, special issue on Advances in Rotational Seimology: Instrumentation, Theory, Observations, and Engineering

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (03.05.2013)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (06.05.2013)

Historie zkoumání rotačních seismických pohybů

diskuse projevů možných rotačních pohybů na některých strukturách pro současná i

historická zemětřesení

Základy teorie elasticity a rotace seismického vlnového pole

tenzor malých rotací, rotace seismického pole, vliv zemského povrchu

Numerické modelování seismické rotace v jednoduchých strukturách

simulace vlnového pole v homogenním a gradientovém prostředí pro bodový zdroj typu

dvojitého dipólu a centra rotace

Měření seismické rotace kruhovými lasery

základní princip, ukázky rotačních seismogramů

Určování seismické rotace pomocí skupinové stanice

metoda ADR (Array Derived Rotation), základní princip, podmínky použitelnosti,

ocenění přesnosti

Přímá měření seismické rotace bodovými senzory

nové typy rotačních senzorů a základní principy jejich měření, Rotafon - šestisložkový

seismický senzor (patent MFF UK), kalibrace in-situ

Generátor seismických rotačních pohybů

způsob buzení SH vln a rotačních seismických pohybů opakovatelným zdrojem, metoda

lineárního a nelineárního sčítaní signálu

Rotační seismogramy a vztah rotačních a translačních vlnových obrazů

koincidence tvaru rychlosti rotace a translačního zrychlení, kvantifikace poměru

rotačních a translačních amplitud - poměr RTR (Rotation-to-Translation-Ratio),

frekvenční závislost RTR, závislosti RTR na ostatních parametrech

Strukturální efekty v rotačním seismickém poli

určování fázové rychlosti

Zdrojové efekty v rotačním seismickém poli

určování mechanismu ohniska

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK