PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seismologie silných pohybů - NGEO103
Anglický název: Strong motion seismology
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)
Záznamy silných pohybů, útlumové křivky. Odhad seismického ohrožení. Lokální efekty a efekty seismického zdroje, modelování silných pohybů při zemětřesení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)

Seznámit se s vlastnostmi záznamů silných pohybů v epicentrální oblasti, metodami odhadu seismického ohrožení a teoretickými základy úloh přímého modelování silných pohybů při zemětřesení.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)

B. A. Bolt., Seismic strong motion synthetics, Academic Press, 1987

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (02.05.2013)
Záznamy silných pohybů

Přístroje pro záznam silných pohybů a ukázky záznamů. Vlastnosti pohybů, spektrum odezvy. Omega^2 model zdroje, škálování. Direktivita.

Útlumové křivky

Určování empirických útlumových křivek (dávající vztah mezi pohybem půdy, vzdáleností a magnitudem), parametry, neurčitosti, příklady.

Odhad seismického ohrožení

Pravděpodobnostní odhad ohrožení. Aleatorní a epistemická neurčitost. Zpracování katalogu zemětřesení. Křivka ohrožení, „uniform hazard spektrum“, citlivostní analýza, deagregace. Deterministický seismický odhad ohrožení.

Vliv místních podmínek

Zesílení na vybraných frekvencích („rezonance“) a prodloužení trvání pohybů díky podpovrchové struktuře. Vrstevnaté a pánevní struktury. Spektrální poměry vzhledem k referenční stanici. Spektrální poměry horizontálních a vertikálních pohybů. Přenosová funkce 1D modelů pro dopadající rovinné vlny. Empirické přenosové funkce pomocí zobecněné inverze. Numerické simulace efektů místních podmínek v 1D, 2D a 3D - krátký úvod. Sdružený vliv zdroje a pánevní struktury.

Efekty seismického zdroje

Bodový zdroj, stochastické Greenovy funkce. Kinematické modely zdroje konečných rozměrů, integrální a kompozitní model, direktivita, hybridní model.

Modelování silných pohybů

Syntetické seismogramy pro anti-seismické stavby. Scénáře zemětřesení, syntetické útlumové křivky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK